ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุรินทร์ก่อสร้าง

S. BURINT CONSTRUCTION LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุรินทร์ก่อสร้าง (ID: 0103514008263) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/5/2514 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2/1 ตรอกสีคาม ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103514008263
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/5/2514 พ.ศ.
(53 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/5/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง