ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนกี่เทคนิคก่อสร้าง

TIENKEE CONSTRUCTION LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนกี่เทคนิคก่อสร้าง (ID: 0103514000122) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/1/2514 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1555 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103514000122
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/1/2514 พ.ศ.
(53 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
5/1/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง