ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513020936
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2513 พ.ศ. (53 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
1/12/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 35 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์