ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปืนไทยเนชั่นแนลการค้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513020821
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2513 พ.ศ. (53 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/11/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 35 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์