ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเพ็ญ

PEN FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512021238
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2512 พ.ศ. (54 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/8/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 5 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์