ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.อี.เอ็นยีเนียริ่ง

S.B.E. ENGINEERING LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.อี.เอ็นยีเนียริ่ง (ID: 0103512017745) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/10/2512 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 75/5 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103512017745
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/10/2512 พ.ศ.
(54 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
30/10/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง