ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ไทยวิสาหกิจ

C.THAI ENTERPRISE ASSOCTATION LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ไทยวิสาหกิจ (ID: 0103512017672) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/10/2512 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1153/12 ซอยรณชัย 2 ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103512017672
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/10/2512 พ.ศ.
(54 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
28/10/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง