ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู ซี ซี

U.C.C. LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู ซี ซี (ID: 0103512016854) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/10/2512 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3880 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103512016854
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/10/2512 พ.ศ.
(54 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/10/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง