ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิศวกรไทย คอนสตรั๊คชั่น

S.THAI ENGINEER CONSTRUCTION LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิศวกรไทย คอนสตรั๊คชั่น (ID: 0103512016111) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/10/2512 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 934/3 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103512016111
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/10/2512 พ.ศ.
(54 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/10/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง