ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เลิศการช่าง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512014479
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2512 พ.ศ. (54 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/9/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 34/9 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น