ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ภาพยนตร์

PRASIT P PAYONT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512013391
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2512 พ.ศ. (54 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/8/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2505/4 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์