ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสามพราน

S.P.FIREARMS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512006468
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2512 พ.ศ. (55 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/4/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 166/5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์