ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ห้างปืนวังบูรพา

P. WANG BURAPA FIREARM LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ห้างปืนวังบูรพา (ID: 0103511019183) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/12/2511 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น มีทุนจดทะเบียน 230,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103511019183
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/12/2511 พ.ศ.
(55 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/12/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
230,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง