ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสมิตร

SMITARA FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสมิตร (ID: 0103511013215) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/8/2511 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 103 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103511013215
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/8/2511 พ.ศ.
(55 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/8/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง