ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ่งฮวดค้าผ้า

HONG HUAT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103510003968
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/3/2510 พ.ศ. (57 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/3/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 157 ซอยเลื่อนฤทธิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า