ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพเนรมิตก่อสร้าง

PORN THEP NERAMIT CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103510001604
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/2/2510 พ.ศ. (57 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/2/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 227/24 ถนนริมทรางรพไฟ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์