ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะกิจเจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509013840
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2509 พ.ศ. (57 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/12/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 242/23 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น