ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยคอมเมอร์เชียลเทรดดิ้ง

THAI COMMERCIAL TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยคอมเมอร์เชียลเทรดดิ้ง (ID: 0103509007734) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/7/2509 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 25 ตรอกวัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103509007734
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/7/2509 พ.ศ.
(58 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
13/7/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง