ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ศรีสง่าก่อสร้าง

T. SRISGAR CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103508010391
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2508 พ.ศ. (58 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/12/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 20/65 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น