ห้างหุ้นส่วนจำกัด เร็ค อินยีเนียร์ริ่งคอนสตรัคชั่น

REC INGINEERING CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103508009415
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2508 พ.ศ. (58 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/11/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31/2 ปากซอยอาลาดิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น