ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินสถาปัตย์

CHIN ARCHITECT LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103508007838
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2508 พ.ศ. (58 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/9/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 776 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น