ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนจิรภา

CHIRAPHA FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103507003863
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/5/2507 พ.ศ. (60 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/5/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 95,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ