ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางทอง

THE GOLDEN DEER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506006397
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/8/2506 พ.ศ. (60 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/8/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 231-233 ตรอกวัดกัน ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ