ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยหัตถศิลป์

THAI ARTS AND CRAFT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506005757
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2506 พ.ศ. (60 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
17/7/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 554 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า