ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติ์มงคล

KIAT MONGKOL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506005510
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2506 พ.ศ. (60 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/7/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1624-1626-1630 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ