ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรลัมเบอร์

SATHON LUMBER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรลัมเบอร์ (ID: 0103506003991) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/5/2506 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 135 ถนนจรัสเมือง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103506003991
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/5/2506 พ.ศ.
(61 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/5/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง