ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยคงประสิทธิ์

KONG PRASIDHI SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยคงประสิทธิ์ (ID: 0103506003703) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/5/2506 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 25/11 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103506003703
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/5/2506 พ.ศ.
(61 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/5/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง