ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสาส์น

MITHSANTR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506002898
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2506 พ.ศ. (61 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/4/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 2811 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า