ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยณรงค์ค้าไม้

BANGKOK TIMER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยณรงค์ค้าไม้ (ID: 0103506002740) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/4/2506 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 217-219 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 990,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103506002740
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/4/2506 พ.ศ.
(61 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
10/4/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
990,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง