ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนนซี่

NANCY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506002022
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2506 พ.ศ. (61 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/3/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 212/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า