ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอวัฒนา

FIBER DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอวัฒนา (ID: 0103505007551) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/11/2505 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 299/1 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103505007551
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/11/2505 พ.ศ.
(61 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
5/11/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง