ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารพัดศิลป์

POLYARTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103505005141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2505 พ.ศ. (61 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/8/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 64 ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า