ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรไพบูลย์

PIANPAIBOON LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรไพบูลย์ (ID: 0103504008643) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/12/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 54 หมู่ที่ 12 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504008643
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/12/2504 พ.ศ.
(62 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/12/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง