ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันเย็นเกษตร

UN YEN AGRICUL TURE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันเย็นเกษตร (ID: 0103504006454) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 925 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้าวและข้าวโพด) มีทุนจดทะเบียน 360,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006454
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
360,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง