ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีธนะ

SAE LEE DHANA LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีธนะ (ID: 0103504006446) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 43/3 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006446
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง