ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง

B & R TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีแอนด์อาร์ เทรดดิ้ง (ID: 0103504006411) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 132 ในเว้ิงนครเขษม ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006411
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง