ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูยีไทยการไฟฟ้า

FUJI THAI ELECTRONIC LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูยีไทยการไฟฟ้า (ID: 0103504006306) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41 ตรอกโรงพักศาลาแดง ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ที่บันทึกข้อมูลแล้ว มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006306
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
4/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง