ห้างหุ้นส่วนจำกัด กินนรา

KIN NA RA LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กินนรา (ID: 0103504006225) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 14 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006225
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง