ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภรณ์ชัย

ARPORN CHAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504006144
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/10/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 373-375 ตรอกสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก