ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเต็กเส็งพาณิชย์

CHEW TECK SENG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเต็กเส็งพาณิชย์ (ID: 0103504006136) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1324 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006136
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง