ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพันธ์

PIYAPAN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพันธ์ (ID: 0103504006101) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 76/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 6,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006101
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
6,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง