ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาอาพาณิชย์

AHAH PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504006080
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/10/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 164 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์