ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ร่วมมิตร์

RUAMMTR SAWMILL LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504006039
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 550,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 27/1 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้