ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ช.พีเทรดดิ้ง

H.P.TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504006021
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 355/16 ถนนตัดใหม่ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง