ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์อิมปอร์ต

PRASONG IMPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005989
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
28/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 917-919 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ