ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพอมร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005962
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
28/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 112/5 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน