ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลนเคสเตอร์

LANCASTER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005920
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
27/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 345-347 ถนนซอยบ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง