ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะฮง

HAH HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005865
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 1 ถนนยุคล2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา