ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาบราเดอร์ส

LAU BROTHERS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005831
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
25/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 83-85 ซอยอนุมานราชธน ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง