ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ้วเฮียบ-ฮงเชียง

OW HIEB HONG CHIENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005784
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
25/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 777-779 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ